ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ตึก 1 ชั้น 3 แผนกงานวางแผนและงบประมาณ

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-395093-5

เบอร์ติดต่อภายใน : 136